Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arson

arson
['ɑ:sn]
danh từ
sự cố ý gây nên hoả hoạn; sự đốt phá (nhà, cửa...)


/'ɑ:sinəs/

danh từ
sự cố ý gây nên hoả hoạn; sự đốt phá (nhà, cửa...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "arson"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.