Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barley-broth
barley-broth
['bɑ:li'brɔθ]
danh từ
rượu bia nặng


/'bɑ:li,brɔθ/

danh từ
rượu bia nặng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.