Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barrel-head
barrel-head
['bærəlhəd]
danh từ
mặt thùng, đáy thùng


/'bærəlhəd/

danh từ
mặt thùng, đáy thùng

Related search result for "barrel-head"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.