Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blunderer
blunderer
['blʌndərə]
danh từ
người hay mắc sai lầm ngớ ngẩn
người khờ dại


/'blʌndərə/

danh từ
người hay mắc sai lầm ngớ ngẩn
người khờ dại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "blunderer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.