Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boreal
boreal
['bɔ:riəl]
tính từ
(thuộc) phương bắc


/'bɔ:riəl/

tính từ
bắc

Related search result for "boreal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.