Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brushfire war
brushfire+war
['brʌ∫faiə'wɔ:]
danh từ
cuộc xung đột nhỏ ở biên giới


/'brʌʃfaiə'wɔ:/

danh từ
cuộc xung đột nhỏ ở biên giới


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.