Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bulk
bulk
[bʌlk]
danh từ
kích thước, số lượng hoặc khối lượng, đặc biệt khi ở mức lớn
it's not their weight that makes these sacks hard to carry, it's their bulk
chẳng phải vì trọng lượng mà mấy cái bao này khó vác, mà chính là do chúng cồng kềnh
the sheer bulk of Mozart's music is extraordinary
chỉ riêng khối lượng tác phẩm âm nhạc đồ sộ của Mozart đã là phi thường
(hàng hải) trọng tải hàng hoá; hàng hoá
to break bulk
bắt đầu dỡ hàng
(về người) tầm vóc lớn
he heaved his huge bulk out of the chair
hắn nhấc cái thân xác cồng kềnh của hắn ra khỏi ghế
phần chính, phần chủ yếu
the bulk of the work
phần chủ yếu của công việc
the bulk of the population
số đông dân chúng
the eldest son inherited the bulk of the estate
người con trai cả thừa kế phần lớn tài sản
loại thức ăn không phải để tiêu hoá, mà để kích thích ruột; chất xơ
you need more bulk in your diet
anh cần ăn thêm chất xơ trong bữa ăn hàng ngày
in bulk
với số lượng lớn; (về tàu chở hàng...) không đóng thành kiện hoặc hộp, để rời
to buy/sell in bulk
mua/bán cái gì cả mớ; mua/bán sỉ
shipped in bulk
bốc hàng rời lên tàu
động từ
thành đống, xếp thành đống
tính gộp, cân gộp (một thứ hàng gì...)
to bulk something out
làm cho cái gì dày hơn hoặc lớn hơn
to add extra pages to bulk a book out
góp thêm nhiều trang phụ để đóng thành một quyển sách dày
to bulk large
chiếm một địa vị quan trọng
trông có vẻ to lớn; lù lù ra(Tech) khối; lớn; số đông


mớ, khối; phần chính đại bộ phận

/bʌlk/

danh từ
(hàng hải) trọng tải hàng hoá; hàng hoá
to break bulk bắt đầu dỡ hàng; khối lớn; tầm vóc lớn, khổ người lớn
phần lớn hơn, số lớn hơn
the bulk off the work phần lớn hơn của công việc
the bulk of the population số đông dân chúng !to load in bulk
bốc hàng rời (không đóng bao...) !to sell in bulk
bán buôn

động từ
thành đống, xếp thành đống
tính gộp, cân gộp (một thứ hàng gì...) !to bulk up
lên tới một tổng số lớn !to bilk large
chiếm một địa vị quan trọng
trông có vẻ to lớn; lù lù ra

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bulk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.