Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chìnoun
Lead
Sinker
mất cả chì lẫn chài to lose lock, stock and barrel

[chì]
lead
leaden
Những đám mây chì
Leaden cloudsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.