Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
devastation
devastation
[,devəs'tei∫n]
danh từ
sự tàn phá, sự phá huỷ, sự phá phách


/,devəs'teiʃn/

danh từ
sự tàn phá, sự phá huỷ, sự phá phách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "devastation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.