Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eatery
eatery
['i:təri]
danh từ
(từ lóng) (như) eating-house


/'i:təri/

danh từ
(từ lóng) (như) eating-house

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "eatery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.