Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
evanish
evanish
[i'væni∫]
nội động từ
(văn học) biến mất


/i'væniʃ/

nội động từ
(văn học) biến mất

Related search result for "evanish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.