Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
evening star
evening+star
[i':vniηstɑ:]
danh từ
sao hôm


/i':vniɳstɑ:/

danh từ
sao hôm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "evening star"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.