Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fervour
fervour
['fə:və]
danh từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) fervor)
sự nhiệt tình, sự hăng hái; sự tha thiết; sự sôi nổi


/'fə:və/

danh từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) fervor)
sự nóng gắt, sự nóng bỏng
sự nhiệt tình, sự hăng hái; sự tha thiết; sự sôi nổi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fervour"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.