Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
good morning
good+morning

[good morning]
saying && slang
hello, hi, good day
We said, "Good morning, Miss Keele," as we entered the room.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.