Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hồng mao


[hồng mao]
wild goose down
Nhẹ tựa hồng mao
As light as a feather
(nghĩa xấu) Western; OccidentalWild goose down
Nhẹ tựa hồng mao As light as wild goose down, as light as a feather


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.