Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heartbeat

heartbeat
['hɑ:tbi:t]
danh từ
nhịp đập của tim
(nghĩa bóng) sự xúc động, sự bồi hồi cảm động


/'hɑ:tbi:t/

danh từ
nhịp đập của tim
(nghĩa bóng) sự xúc động, sự bồi hồi cảm động

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.