Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
king

king


king

A king is a hereditary ruler of a country.

[kiη]
danh từ
vua, quốc vương
(nghĩa bóng) vua (đại tư bản...)
an oil king
vua dầu lửa
chúa tể (loài thú, loài chim)
king of beast
chúa tể các loài thú (sư tử)
king of birds
chúa tể các loài chim (đại bàng)
king of metals
vàng
(đánh cờ) quân tướng, quân chúa
(đánh bài) lá bài K
loại tốt nhất; loại to, loại lớn (hoa quả)
King's highway
con đường chính (thuỷ bộ)
Kings' (Queen's) weather
thời tiết đẹp vào những ngày lễ lớn
the King of day
mặt trời
the King of glory (of heaven, of kings)
(tôn giáo) Chúa
the King of Terrors
thần chết
to turn King's (Queen's) evidence
(xem) evidence
tragedy king
diễn viên đóng vai vua (trong các bi kịch)
King's colour
lá cờ của vua
King's bounty
quà của nhà vua tặng cho những bà mẹ sinh ba
nội động từ
làm vua, trị vì
làm như vua, làm ra vẻ vua
ngoại động từ
tôn lên làm vua
to king it
làm như vua, làm ra vẻ vua


/kiɳ/

danh từ
vua, quốc vương !King's bounty
trợ cấp của nhà vua cho các bà mẹ đẻ sinh ba !King's colour
lá cờ của nhà vua
(nghĩa bóng) vua (đại tư bản...)
an oil king vua dầu lửa
chúa tể (loài thú, loài chim)
king of beast chúa tể các loài thú (sư tử)
king of birds chúa tể các loài chim (đại bàng)
king of metals vàng
(đánh cờ) quân tướng, quân chúa
(đánh bài) lá bài K
loại tốt nhất; loại to, loại lớn (hoa quả) !King's highway
con đường chính (thuỷ bộ) !Kings' (Queen's) weather
thời tiết đẹp vào những ngày lễ lớn !the King of day
mặt trời !the King of glory)of heaven, of kings)
(tôn giáo) Chúa !the King of Terrors
thần chết !to turn King's (Queen's) evidence
(xem) evidence !tragedy king
diễn viên đóng vai vua (trong các bi kịch)

nội động từ
làm vua, trị vì
làm như vua, làm ra vẻ vua

ngoại động từ
tôn lên làm vua !to king it
làm như vua, làm ra vẻ vua

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "king"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.