Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mừng tuổi


[mừng tuổi]
to congratulate someone on advancing in years (on the occasion of New Year's Day)Express New Year's Day wishes (to someone for being a year older)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.