Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marriage of convenience
marriage+of+convenience
['mæridʒ'əvkən'vi:niəns]
danh từ
hôn nhân vụ lợi (không phải vì tình yêu, mà vì lợi lộc)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.