Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
may-queen


/'mei'kwi:n/

danh từ
hoa khôi ngày hội tháng năm

Related search result for "may-queen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.