Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misuser
misuser
['mis'ju:zə]
danh từ
người dùng sai, người lạm dụng
người hành hạ, người bạc đãi, người ngược đãi


/'mis'ju:zə/

danh từ
người dùng sai, người lạm dụng
người hành hạ, người bạc đâi, người ngược đãi
(pháp lý) sự lạm dụng

Related search result for "misuser"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.