Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
morning after


/'mɔ:niɳ'ɑ:ftə/

danh từ
buổi sáng sau một đêm chè chén say sưa
lúc tỉnh ng

Related search result for "morning after"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.