Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
morning star
morning+star
['mɔ:niη'stɑ:]
danh từ
sao mai


/'mɔ:niɳ'stɑ:/

danh từ
sao mai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "morning star"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.