Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nồm


[nồm]
South-easterly (wind), southern
gió nồm
south wind, southeast wind
Humid, moist, damp
Trời hôm nay nồm
It is humid today.South-easterly (wind)
Humid
Trời hôm nay nồm It is humid today


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.