Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nửa buổi


[nửa buổi]
Mid-morning; mid-evening.Mid-morning; mid-evening


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.