Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhàng nhàng


[nhàng nhàng]
Not thin not fat, slim.
middling, average; soso, pretty well; tolerably
khả năng nhàng nhàng
average abilitiesNot thin not fat, slim


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.