Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
night-brawl
night-brawl
['naitbrɔ:l]
danh từ
sự gây náo loạn đường phố ban đêm


/'naitbrɔ:l/

danh từ
sự quấy phá làm ầm ĩ ban đêm (ngoài đường phố)

Related search result for "night-brawl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.