Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
passée
passée
[passée]
xem
a passée belle
cô nàng quá lứa hết duyên


/passée/

tính từ
danh từ giống cái của passé
a passée belle cô nàng quá lứa hết duyên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.