Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poesy
poesy
['pouizi]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) thơ, thơ ca
thi pháp


/'pouizi/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) thơ ca
thi pháp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "poesy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.