Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
public convenience
danh từ
nhà vệ sinh công cộngpublic+convenience
['pʌblik,kən'vi:niəns]
danh từ
nhà vệ sinh công cộngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.