Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
publishing
danh từ
công việc xuất bản; nghề xuất bảnpublishing
['pʌbli∫iη]
danh từ
công việc xuất bản; nghề xuất bản


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "publish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.