Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
put-upon
tính từ
bị hành hạ, bị bóc lột, bị đối xử tệ, bị ngược đãiput-upon
['put,ə'pɔn]
tính từ
bị hành hạ, bị bóc lột, bị đối xử tệ, bị ngược đãiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.