Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
re-elect
re-elect
['ri:i'lekt]
ngoại động từ
bầu lại


/'ri:i'lekt/

ngoại động từ
bầu lại

Related search result for "re-elect"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.