Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
realness
danh từ
tính thực tế; thực tạirealness
['ri:ənis]
danh từ
tính thực tế; thực tạiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.