Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
relict
relict
['relikt]
danh từ
bà quả phụ
sinh vật cổ còn sót lại


/'relikt/

danh từ
bà quả phụ
sinh vật cổ còn sót lại

Related search result for "relict"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.