Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sekos
sekos
['si:kɔs]
danh từ
đất thánh
thánh đường


/'si:kɔs/

danh từ
đất thánh
thánh đường

Related search result for "sekos"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.