Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
seo


[seo]
Arched quill-feather (of a cock).
xem xeoArched quill-feather (of a cock). xem xeo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.