Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
silk-creen printing
silk-creen+printing
['silk,skri:n'printiη]
danh từ
in lưới (phương pháp in qua một khuôn in bằng vật liệu đan rất nhỏ)


/'silkskri:n'printiɳ/

danh từ
thuật in giấy nến

Related search result for "silk-creen printing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.