Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slim

slim
[slim]
tính từ
mảnh khảnh, mảnh dẻ, thon, không béo, không to dày
slim fingers
ngón tay thon búp măng
ít ỏi, sơ sài, nghèo nàn, mỏng manh, không như người ta muốn, không như người ta mong đợi
slim possibility
khả năng có thể được rất mỏng manh
láu, khôn lỏi, xảo quyệt
ngoại động từ
làm cho người thon nhỏ (bằng cách ăn kiêng và tập thể dục)
nội động từ
trở thành thon nhỏ
danh từ
bùn, bùn loãng
nhớt cá
chất nhớ bẩn
Bitum lỏng
ngoại động từ
phủ đầy bùn; phủ đầy


/slim/

tính từ
mảnh khảnh, mảnh dẻ, thon
slim fingers ngón tay thon búp măng
ít ỏi, sơ sài, nghèo nàn, mỏng manh
slim possibility khả năng có thể được rất mỏng manh
láu, khôn lỏi, xảo quyệt

ngoại động từ
làm cho người thon nhỏ (bằng cách ăn kiêng và tập thể dục)

nội động từ
trở thành thon nhỏ

danh từ
bùn, bùn loãng
nhớt cá
chất nhớ bẩn
Bitum lỏng

ngoại động từ
phủ đầy bùn; phủ đầy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "slim"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.