Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slimmish
slimmish
['slimi∫]
tính từ
dong dỏng, thon thon, thanh thanh


/'slimiʃ/

tính từ
dong dỏng, thon thon, thanh thanh

Related search result for "slimmish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.