Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soap-berry
soap-berry
['soup'beri]
danh từ
quả bồ hòn
(thực vật học) cây bồ hòn


/'soup,beri/

danh từ
quả bồ hòn
(thực vật học) cây bồ hòn

Related search result for "soap-berry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.