Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
solicit
solicit
[sə'lisit]
ngoại động từ
(to solicit somebody for something; to solicit something from somebody) khẩn khoản, nài xin, cố đạt cho được
to solicit somebody for favours; to solicit favours from somebody
nài xin ai ban ân huệ
to solicit information about the new motorway
khẩn khoản hỏi thông tin về xa lộ mới
thu hút
marvels solicit attention
những sự kỳ lạ khiến phải chú ý
gạ gẫm bán dâm, níu kéo, chài (gái điếm)


/sə'lisit/

ngoại động từ
khẩn khoản, nài xin
to solicit favours nài xin ân huệ
thu hút
marvels solicit attention những sự kỳ lại thu hút sự chú ý
gạ gẫm, níu kéo, chài (gái điếm)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "solicit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.