Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soupÀon


/'su:psɔ:ɳ/

danh từ
chút, tí, thoáng
    a soupÀon of onion thoáng có mùi hành


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.