Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soused
soused
[saust]
tính từ
say, xỉn


/saust/

tính từ
(từ lóng) say tuý luý, say bí tỉ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "soused"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.