Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stock warrant


    Chuyên ngành kinh tế
chứng chỉ cổ phần gộp
giấy chứng mua cổ phần của cổ đông


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.