Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stopple
stopple
['stɔpl]
danh từ
cái nút, cái nút chai
ngoại động từ
nút


/'stɔpl/

danh từ
cái nút, cái nút chai

ngoại động từ
nút

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stopple"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.