Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strath
strath
[stræθ]
danh từ
(Scốtlen) thung lũng rộng


/stræθ/

danh từ
(Ê-cốt) thung lũng rộng

Related search result for "strath"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.