Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strati
strati
['streitai]
danh từ số nhiều của stratus
như stratus


/'streitəs/

danh từ, số nhiều strati
mây tầng

Related search result for "strati"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.