Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
noun
silk, silk cord
adj
young, teenage

[tơ]
danh từ
silk, silk cord
tính từ
young, teenageGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.