Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tansy
tansy
['tænzi]
danh từ
(thực vật học) cây cúc ngải


/'tænzi/

danh từ
(thực vật học) cây cúc ngài

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tansy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.